40 års erfaring med tunnellasting, massetransport, graving og mobilknusing. Tilstede i Oslo-området siden 1990 

Transport


Utfører alt innen massetransport og massehåndtering. Fra små tomter og grøftejobber til industri tomter og store samferdselsprosjekter. Bilparken består av tippsemier, 3 og 4 akslede dumperbiler med hengere. Alle med moderne Euro 5 og 6 motorer.


Grunnarbeid          


Utfører grunnarbeid som utlasting og massehåndtering, graving/planering og rørlegging.