Om Alf Johansen AS


Vi driver i hovedsak med massetransport og massehåndtering i Stor-Oslo. Håndtering av forurensede masser til godkjent deponi. Innkjøp og levering av pukk. Overtakelse og salg av sprengstein. Vi har også prosjekter utenom Stor-Oslo. Vi har hatt en underentreprise for Veidekke på Fellesprosjektet. Der vi har utført lasting i mellomlager og transport. Vi har en underentreprise pågående for NCC på nye Rv4 på Gran.

Alf Johansen AS innehar sentralgodkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet tiltaksklasse 2.

Alf Johansen etablerte selskapet i 1976, og jobbet da på diverse kraftanlegg rundt om i Sør-Norge. Firmaet har vært stasjonert i Oslo siden 1991. Vi har også tatt på oss jobber utenfor stor-Oslo i perioder, for eksempel Baneheia tunnelen i Kristiansand og tunneler i Grenland.

Eksempler på Tunneler som er kjørt ut i Oslo er Granfoss tunnelen, Ekeberg tunnelen, Svartdalstunnelen, Tåsentunnelen T-bane, T-baneringen Sinsen til Carl Berner, E16 fra Vøyenenga mot Sollihøgda og Løren tunnelen.

Vi er per i dag ca 45 ansatte. Som kommer fra Norge og Sverige

Vi leier ut maskiner med og uten personell.